Aktualizacja 1.6 – "Piaski Sułtanatu" właśnie została opublikowana, a w jej skład wchodzi między innymi całkowity rework Zjednoczonego Sułtanatu Nerdii, opis klimatów, rozbudowana charakterystyka Initium oraz bliższe spojrzenie na sprawę wybuchu zarazy na Nagate. O wszystkim przeczytać możecie tutaj!

Cesarstwo Czterech Wysp

Każde społeczeństwo potrzebuje organizacji – tak powstają państwa. Waldgrossen, Jaksar, Cesarstwo Czterech Wysp, czy Zjednoczony Sułtanat Nerii. Wszyscy są ludźmi, ale każdy ma inne tradycje i inaczej postrzega świat.
Awatar użytkownika
Everold
Posty: 168

sob lis 04, 2017 11:12 pm  

Historia


  Cesarstwo Czterech Wysp to dziś wspaniały i potężny kraj, jednak nie zawsze tak było. Przed rokiem 800 p.n.e wyspy te były pochłonięte w wielkiej wojnie klanów walczących o terytorium i władzę. Mordowali siebie i niszczyli ten przepiękny kawałek świata w imię swych rodzin i własnej chciwości. W tamtych czasach klanów było ponad sto, więc nie ma się co dziwić że dochodziło między nimi do nieporozumień. Jednak po wielu latach walk znalazł się jeden człowiek stojący na czele klanu Asano – Hibiki Asano – który miał pewną wizję. Zamiast walczyć między sobą pragnął zjednoczyć klany i stworzyć jedno państwo. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego jak trudne to będzie zadanie. Niektóre klany podzielały jego wizję inne pragnęły jego śmierci. Z pomocą przyszła mu odnaleziona na wyspie Sutato maszyna do tworzenia magów. Postanowił ją wykorzystać do swoich celów zmieniając jednocześnie swoje wcześniejsze zamierzenia. Wiedział że tak podzielony kraj nie przetrwa więc postanowił ograniczyć liczebność klanów i pozbyć się tych najbardziej dzikich.
  Po wielu latach walk udało się osiągnąć upragniony cel. Klany które pozostały nie miały zamiaru sie sprzeciwiać woli klanu Asano. Zwołano wielkie zgromadzenie przywódców ocalałych klanów na którym ustanowiono że to właśnie klan Asano i jego dziedzice będą sprawować władzę nad państwem a pozostałe klany nad poszczególnymi rejonami.

  Utworzono cztery grupy, zwane również ministerstwami, do których przydzielono klany:
 • Ministerstwo Ognia zrzesza klany odpowiedzialne za obronę kraju i przestrzeganie prawa. Członkowie klanów znajdujących się w tej grupie sprawują funkcje urzędnicze i obejmują najwyższe stanowiska w wojsku.
 • Ministerstwo Ziemi zrzesza te najbardziej spokojne klany które zajmują się uprawą ziemi i wydobyciem minerałów, a także odpowiadają za rozbudowę kraju.
 • Ministerstwo Wody zawiera klany specjalizujące się w żegludze i handlu morskim. To właśnie członkowie tych klanów wchodzą w skład Cesarskiej Marynarki Wojennej.
 • Ministerstwo Wiatru w jego skład wchodzi najmniejsza ilość klanów. To właśnie z tych klanów pochodzą szpiedzy i zabójcy.

  Na pierwszym wielkim zgromadzeniu uzgodniono także, że klan Asano zmieni nazwę na klan Cesarski i zasiądzie na tronie na wyspie Shihon. Zostały także przydzielone tereny dla pozostałych klanów tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony. Wydarzeniem bez precedensu było pojawienie się przybyszów z odległego lądu. Nazywali siebie Jarczykami i byli zaintrygowani wyspami. Między obcymi i Cesarskimi zawiązała się przyjaźń oraz ścisła współpraca handlowa. Niedługo po tym wydarzeniu wybuchła Wielka Wojna, trwała wiele lat i przyniosła krwawe żniwo. Powodem było inne państwo, które wraz z sojusznikami napadło na Księstwo Jaksaru. Cesarstwo dołączyło do walki po stronie swoich dotychczasowych sprzymierzeńców handlowych. Walki przerodziły się w wojnę totalną, gdzie wygrana, czy przegrana przestała mieć jakiekolwiek znaczenie wobec strat jakie poniosły strony. Wszystko zakończyło się Wielkim Porozumieniem, długo oczekiwanym pokojem.
  Cesarstwo zaczęło się odbudowywać i rozwijać. Dzięki swoim bogatym zasobom mineralnym doskonale kwitł handel co przynosiło niemałe zyski na rozwój. Wszystkie cztery wyspy rozwijały się znakomicie. Na Tsuri wybudowano wielki ośrodek szkoleniowy dla samurai, shinobi i wojska, który przyciąga wielu młodzieńców. Ten wspaniały okres nie mógł trwać wiecznie. Zjednoczony Sułtanat Nerdii wiedząc o ogromnych złożach mineralnych znajdujących się na wyspach postanowił przejąć je dla siebie. Wybuchła wojna, która miała sprawdzić czy podjęte na pierwszym wielkim zgromadzeniu decyzje były rzeczywiście słuszne.
  Na szczęście dla Cesarstwa okazało się że tak. Wojska Nerdii były jedynie bandą chłopa rzuconą w wir walki po odbytym szkoleniu. Wojska Cesarskie zaś składały się z ludzi uczonych od małego do tego jednego konkretnego zadania. Nie był to jedyny konflikt z Nerdią. Jak to bywa zdarzały się zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Jednakże w odróżnieniu od tchórzliwych i niehonorowych Nerdijczyków Cesarscy nie zwykli uciekać z pola bitwy, nawet jeżeli los był już przesądzony. Nieważne, w której części świata zapytasz kto jest najbardziej honorowy i lojalny, wszędzie usłyszysz tą samą odpowiedź – Cesarscy. Posiadają oni kodeks, który stosowany był jeszcze przed zjednoczeniem. To właśnie on stanowi ich siłę. Przynajmniej oni sami tak twierdzą.
  Jedna z wojen zakończyła się tragicznie dla Cesarstwa. Wybuchła zaraza, która objęła sporą część kraju, a w największym stopniu wyspę Nagate. Cesarz nakazał zamknąć wyspę i zesłać tam wszystkich chorych. Nikt nie mógł jej opuścić ani tam wkroczyć z wyjątkiem wojska i uzdrowicieli. Zaraza była jednak trudna do wyleczenia i z czasem wszyscy, których przeniesiono na Nagate umarli. Jako że wyspa była przez to okryta złą sławą nikt nie chciał tam zamieszkać. Cesarz jednak nie chciał jej stracić ze względu na znajdujące się tam surowce. Postanowił zatem, że będą na nią zsyłani ludzie „przeklęci“, którzy urodzili się z dodatkowymi kończynami czy innymi mutacjami ciała. Chociaż mogło się to wydawać okrutne było to korzystne dla obu stron. Szarzy, bo tak mutanci zwykli siebie nazywać, nie byli skazani na przykre doświadczenia żyjąc wśród normalnych ludzi, a Cesarstwo nie straciło cennych surowców, które oni w zamian za obietnice spokoju obiecali pozyskiwać.
  Cesarstwo nabrało jeszcze większego znaczenia, gdy na Sutato odkryto kolejną maszynę tworzącą Drugich. Co prawda sam kompleks nie podlega jurysdykcji Cesarstwa, ale tereny wokół owszem. Członkowie klanów wysyłają często swych pierworodnych, aby dotopili zaszczytu stania się Egzarchą lub Drugim. Dzięki temu Cesarstwo dysponuje sporą siłą militarną, co zaczyna niepokoić pozostałe państwa.

Kultura


  Dla wielu osób z zewnątrz Cesarstwo posiada dosyć skomplikowany system na którym opiera się funkcjonowanie państwa. Zacznijmy od klanów które dzielą się na dwie grupy:

 • Trzon – są to osoby z pierwszej linii krwi spokrewnione z przywódcą klanu. To oni zaraz po przywódcy mają największe przywileje.
 • Gałąź – to pozostali członkowie klanu podlegli przywódcy. To oni pełnią rolę obrońców klanu i ziem jemu podległych.

  Całe Cesarstwo podzielone jest na prowincje, którymi zarządza jeden najsilniejszy klan. Każdy mniejszy klan posiada swoją wioskę, jednak jest on podległy temu, który zarządza prowincją. Wielu młodzieńców z mniejszych klanów udaje się na wyspę Tsuri by zostać samurajem i służyć panu prowincji. Nielicznym z nich dane będzie nawet zostać cesarskim samurajem, co dla niego i dla jego klanu jest ogromnym zaszczytem.
  Samuraje, którzy zawiodą swojego pana stają się roninami, okrywając tym samym siebie i swoją rodzinę hańbą. Zmuszeni są wtedy opuścić swój klan. Większość z nich w celu odkupienia win udaje się na Tsuri gdzie pomaga w szkoleniu swych następców. Niektórzy z nich by zdjąć hańbę z rodziny popełniają samobójstwo, a inni wstępują do wojska. Zaznaczyć trzeba że samuraj sam w sobie nie jest żołnierzem, jednakże w razie wojny na polecenie cesarza ma obowiązek stawić się do obrony kraju, bez względu na to z jakiej prowincji się wywodzi. Ujmą na honorze samuraja poza zawiedzeniem swojego pana, jest także dotknięcie nietykalnego, czyli chłopa bezpańskiego, prostytutki, czy nawet Szarego.
  Należy też wspomnieć, że chłopi są w praktyce najbogatszą warstwą społeczną. Dzieje się tak dlatego, że dla cesarskich większą wartość mają dobra powszechne takie jak meble, ceramika, jedzenie, niż kruszec. Tak więc chłopi i rzemieślnicy jako producenci tych towarów, mogliby wykupić majątek niejednego samuraja. Dlaczego tak się nie dzieje? Powodem są kwestie kulturowe. Samurajowie od najdawniejszych czasów byli obrońcami ludu, tak więc pospólstwo jest niejako zobowiązane do pewnego poddaństwa – a w zamian rycerstwo Cesarstwa zapewnia im bezpieczeństwo. Lud musi uszanować zwierzchnictwo samurajów i klanów, będących panami ziemskimi, co nie zmienia faktu, iż wysoko urodzeni również szanują chłopów, gdyż to dzięki nim żyją.
  Mimo że wszystko wygląda na poukładane, w Cesarstwie można znaleźć osoby nienależące do żadnego z klanów. Większość z nich to przedstawiciele półświatka którzy uznali że nie będą walczyć za cesarza, lecz są wśród nich także chłopi niezagrażający Cesarstwu którzy spokojnie uprawiają swoje ziemie. Czasami dochodzi do małych konfliktów między klanami, jednakże zazwyczaj Cesarz się nimi nie przejmuje do czasu aż konflikt nie będzie zagrażał bezpieczeństwu kraju. Wtedy to wysyła on wojsko bądź cesarskich samurajów aby zaprowadzili tam porządek.
  Ważną dla Cesarstwa grupą, o której nie można zapomnieć są shinobi, kojarzeni poza Cesarstwem jako doskonali szpiedzy i skrytobójcy. Po części jest to prawdą, gdyż w większości tym się zajmują – likwidowaniem niewygodnych dla Cesarstwa ludzi. Jednakże do ich zadań należy także zwiad, rozpoznanie, kradzieże dokumentów i porwania. Nie są oni liczną grupą, a to ze względu na ich ciężki trening, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Znają się doskonale na truciznach i środkach halucynogennych, które wykorzystują w trakcie przesłuchań. Jak sami mówią żyją w mroku by w cesarstwie nigdy nie nastała ciemność.

  W Cesarstwie poza prawem obowiązują cztery najważniejsze zasady:
 • Jedną z nich jest to, iż nikt spoza trzonu nie ma prawa dotknąć cesarza, chyba że sytuacja jest wyjątkowa i zależy od niej życie władcy.
 • Drugą zasada mówi, iż każdy obywatel bez względu na płeć i to z jakiego klanu się wywodzi, ma obowiązek odbyć podstawową służbę wojskową.
 • Trzecia głosi, że prawo obowiązuje każdego, bez względu na status społeczny, z tym że dla różnych klas jest ono inne. Inne prawo dotyczy samuraja, inne chłopa, a jeszcze inne żołnierza.
 • Czwarta zasada głosi, że każdy władca prowincji ma prawo do ustalania własnych praw panujących na jego ziemiach, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z ogólnie panującym prawem cesarstwa.

Prezencja


  Cesarskiego nie pomylisz z nikim innym – na ich specyficzny wygląd składa się kilka rzeczy, między innymi kolor skóry, który oscyluje gdzieś pomiędzy kremowym, a żółtym, nieco skośne oczy, których barwa często zbliżona jest czerni, jak i sam wzrost, co to raczej należy do tej dolnej części grupy przeciętnych. Zazwyczaj ludzie z wysp nie osiągają więcej, niżeli metr siedemdziesiąt. Włosy porastające ich głowy to prawdziwy gąszcz, jednakże na nich się kończy, bowiem sam zarost obywateli Cesarstwa nierzadko bywa gorszy, niż przeciętny. Twarze zaś cechuje delikatny profil i gładka, niekiedy lśniąca cera.
  Warto też wspomnieć o przedstawicielkach płci pięknej, które potrafią być zjawiskowo urocze. Dbająca o siebie Cesarska nierzadko urodą przewyższa zdecydowaną większość kobiet pochodzących z kontynentu, jak zresztą uważają sami jego mieszkańcy. Dziewczęta te w sporej mierze korzystają z kosmetyków, których próżno szukać w Księstwie Jaksaru czy Królestwie Waldgrossen oraz Zjednoczonym Sułtanacie Nerdii, co często jest głównym obiektem zazdrości tamtejszych obywatelek.

Ekonomia


  System ekonomiczny Cesarstwa, stanowiący przykład gospodarki opartej na magazynowaniu i redystrybucji. Administracja podległa władcy była odpowiedzialna za organizowanie całej gospodarki, za zbieranie i przechowywanie dóbr wyprodukowanych w całym kraju, pozyskiwanie produktów zagranicznych oraz ich filtrowanie zgodnie z potrzebami w państwie. Z czasem powstały istotne zaplecza należące także do świątyń oraz urzędy tworzące magazyny wtórne i centra redystrybucji, jednak mimo swojego bogactwa, te instytucje zawszy były powiązane z pałacem i były jego integralną częścią. Ze względu na bardziej rozległe kontakty handlowe wzrosło także użycie monet.
  Głównym towarem eksportowym Cesarstwa są ryby. Dzięki temu lokalna gospodarka Jaksaru prowadzi jedynie połowy uzupełniające, ponieważ tanie ceny ryb oferowane przez Cesarstwo sprawiają iż połów na większą skalę byłby nieopłacalny. Cykle ekonomiczne zależne są od wielu zmiennych czynników. W Cesarstwie jednym zawsze obecnym elementem interakcji ekonomii, od którego zależały te cykle, był poziom morza przy brzegach wysp – kluczowy element dla rolnictwa, które było podstawą ówczesnej gospodarki.
  Coroczne podtopienia i powodzie, różniły się nie tylko z roku na rok, były też efektem dłuższych cykli klimatycznych, które okresowo wpływały na gospodarkę rolną. Dlatego ważna rolę w zabezpieczeniu państwa w okresach suchych miały ośrodki administracyjne, zarówno należące do władcy, jak i do świątyń. Nie był to system monolityczny, lecz kompleksowa sieć autonomicznych ośrodków administracji, które zbierały przychody, magazynowały i dystrybuowały zbiory oraz rozdzielały płace.
Ilość słów: 2268

 •   Informacje
 • Kto jest online

  Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość